Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Rreth Nesh

litingLiting është lider dhe promotor në Maqedoni në sferën e inxhinierisë dhe shitjes së materialeve termoplastike.

Veprimtaria kryesore e ndërmarrjes është distribuimi i materialeve, punimi i kulmeve të ndryshme dhe punimi i pjesëve me xhama të objekteve, me të gjitha llojet e materialeve akrile plexy dhe me pllaka polikarbonate Lexan*, si dhe me elemente të ndryshme Poliestri, ABS dhe PETG.

Liting ka përvojë 46 vjeçare në sferën e ndërtimit, në Maqedoni dhe në rajon.