Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Стручен тим

Логистика, проектирање и монтажа на сите видови кровно покривање и застаклување:

Нашиот професионален тим е врвно специјализиран и со долгогодишно искуство.