Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Историјат

Од 1975 година Литинг е преставништво за Македонија на фабриката Lesna Industrija Litija – Оддел за пластика, од Словенија.

Од 1991 година Литинг е приватно македонско претпријатие и е преставништво за Македонија на фабриките: