Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Стандарди и гаранции

litingНие имаме долгогодишно искуство и знаење да за територијата на нашата земја работиме под истите услови и стандарди на фабриките кои ги застапуваме и во секое време да обезбедиме доволно материјали и потребни количини на производи.

Повеќето од нашите производи се со обезбедена гаранција и атести.

Суровините се секогаш и само од оригинален и директен произведувач.